Aji Mita
  • Aji Mita
  • Aji Mita
  • Aji Mita
  • Aji Mita
  • Aji Mita
  • Aji Mita

Aji Mita

350.000 đ

JB_QTY

Aji Mita

Cuốn Artbook đầu tay của cô hoạ sĩ tài ba người Nhật Bản, cô đã được Pivix bình chọn là hoạ sĩ tiêu biểu của năm 2016

Trang

96

Bìa

Mềm

Ngôn Ngữ

Chinese

Năm XB

2016

Related products