ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017
  • ALFONS MUCHA 2017

ALFONS MUCHA 2017

780.000 đ

JB_QTY

ALFONS MUCHA

 Đây là cuốn Catalogue chính thức cho triển lãm của Mucha mang tên Mucha Slav Epic tại Tokyo mùa hè 2017
 Triển lãm này là một sự kiện lớn vì bức tranh tường Slav Epic của Mucha chưa bao giờ rời Praha cho tới cuộc triển lãm này

Author

ALFONS MUCHA

Trang

252

Bìa

Mềm

Ngôn Ngữ

English & Japanese

Năm XB

 2017