Online Book Store, Vietnam
Hotline: 03 6386 1486
Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin
  • Art of Zeen Chin

Art of Zeen Chin

850.000 đ

JB_QTY

Art of Zeen Chin

Sách rất bự: 248x350mm
112 Trang in trên giấy rất đẹp
Là illustrator và art concept designer rất nổi tiếng đến từ Malaysia

Trang

112

Bìa

Cứng

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

 2017