Online Book Store, Vietnam
Hotline: 03 6386 1486
Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.
  • Draplin Design Co.

Draplin Design Co.

950.000 đ

JB_QTY

 Draplin Design Co.: Pretty Much Everything

Nếu bạn đang bế tắc trong việc thiết kế xây dựng thương hiệu thì Aaron James Draplin sẽ đem nguồn cảm hứng đến cho bạn với hàng loạt câu chuyện, kinh nghiệm từng trải với những thương hiệu hàng đầu thế giới

Trang

256

Bìa

Cứng

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

 2016

Related products