Online Book Store, Vietnam
Hotline: 03 6386 1486
Florence
  • Florence
  • Florence
  • Florence
  • Florence
  • Florence
  • Florence

Florence

1,900.000 đ
1,750.000 đ
8 % %s% off

JB_QTY

Florence: The Paintings & Frescoes, 1250-1743

Đây là cuốn sách khổng lồ mà mình từng cầm trên tay và là cuốn sách toàn diện nhất về những bức tranh của Florence được thực hiện, với gần 2.000 tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời từ các viện bảo tàng và nhà thờ lớn của thành phố, chất lượng giấy và in cũng rất ấn tượng, sách cùng bộ với The Louvre và The Vatican

Trang

696

Bìa

Cứng

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

 2015

Related products