Krenz Artwork vol. 9
  • Krenz Artwork vol. 9
  • Krenz Artwork vol. 9
  • Krenz Artwork vol. 9

Krenz Artwork vol. 9

450.000 đ

JB_QTY

Krenz Artwork vol. 9

Krenz là một nghệ sĩ đến từ Đài Loan, mang phong cách manga / anime
Đây là một cuốn artbook thực sự rất đẹp, vì Krenz không chỉ vẽ Manga mà anh còn vẽ landscape, chân dung,... với nét bút và cách đi màu rất đặc biệt

Trang

120

Bìa

Mềm

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

  2016