Pixiv 2017
  • Pixiv 2017
  • Pixiv 2017
  • Pixiv 2017
  • Pixiv 2017
  • Pixiv 2017
  • Pixiv 2017

Pixiv 2017

450.000 đ

JB_QTY

Pixiv 2017

Pixiv 2017 là cuốn artbook kỷ niệm 10 năm thành lập trang cộng đồng đồ hoạ rất mạnh ở Nhật Bản, sách tập hợp 216 trang của 180 hoạ sĩ với nhiều phong cách, kỹ thuật và cảm xúc khác nhau

Trang

216

Bìa

Mềm

Ngôn Ngữ

Japanese

Năm XB

 2017