Online Book Store, Vietnam
Hotline: 03 6386 1486
The Louvre
  • The Louvre
  • The Louvre
  • The Louvre
  • The Louvre
  • The Louvre
  • The Louvre

The Louvre

1,900.000 đ
1,500.000 đ
21 % %s% off

JB_QTY

The Louvre: All the Paintings

 

 Louvre là bảo tàng có số lượt người vào xem lớn nhất thế giới, với 8.5 triệu lượt hàng năm, nó chứa hơn 3 ngàn tác phẩm hội hoạ và hiện vật có giá trị lịch sử quan trọng
 Đây thật sự là một cuốn sách khổng lồ, nó chứa 3022 tác phẩm hội hoạ hiện đang trưng bày, kèm theo thông tin cụ thể về tác phẩm cũng như vị trí được trưng bày
 Sách kèm theo 1 DVD sắp xếp tác phẩm theo hiện trạng đang được trưng bày ở bảo tàng

Publisher

Black Dog & Leventhal

Trang

784

Bìa

Cứng

Nặng

4.5 kg

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

2011

ISBN

1579128866

Related products