Online Book Store, Vietnam
Hotline: 03 6386 1486
The Magic of M.C. Escher
  • The Magic of M.C. Escher
  • The Magic of M.C. Escher
  • The Magic of M.C. Escher
  • The Magic of M.C. Escher

The Magic of M.C. Escher

750.000 đ

JB_QTY

The Magic of M.C. Escher

?Ông trùm về đánh lừa thị giác, có thể thấy các game hại não ngày nay đã áp dụng phong cách cũng như kỹ thuật hình học của ông rất thành công 
Trang

198

Bìa

Mềm

Ngôn Ngữ

English

Năm XB

 2013