SET 10 chì sketch Marco
  • SET 10 chì sketch Marco
  • SET 10 chì sketch Marco
  • SET 10 chì sketch Marco

SET 10 chì sketch Marco

170.000 đ
SKU : SET_10_chi

JB_QTY

SET 10 chì sketch Marco

Set bao Gồm: Túi Đựng như hình và 18 món

+ 1 tẩy

+ 1 tẩy đất sét

+ 1 dao bấm

+ 3 chì than Marco

+ 1 cây giữ ngòi

+ 1 chì giấy

Bộ chì gồm

+ 2 cây HB,

+ 2 cây HB,

+ 2 cây 4B,

+ 2 cây 6B,

+ 2 cây 8B