Anatomy for Character Design

0 Bình luận ... Được đăng bởi William Nguyen

Những ví dụ từ các ấn phẩm khác nhau cung cấp các quan điểm khác nhau về việc áp dụng các nguyên tắc giải phẫu vào thiết kế nhân vật. Từ các ấn phẩm của 3dTotal. [Tải về]

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: