MAGAZINE - sci-fi Issue

0 Bình luận ... Được đăng bởi William Nguyen

MAGAZINE - sci-fi Issue

Bạn có thể thưởng thức một số bài viết và hướng dẫn theo chủ đề sci-fi -khoa học viễn tưởng của mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp đưa công việc của bạn lên bước tiếp theo.

Designing a Repair Droid by Alexander Iglesias

Modeling a Repair Droid by Victoria Passariello

Skyscraper city by Christopher Balaskas

Sci-fi Sketching by Nikolay Georgiev

The Robot Slayer by Artur Sadlos

📥 Tải về

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: